Eduskunta jyräsi kansan --- äänestäjät jyräsivät eduskunnan Kun arvot eivät kohtaa

”Viimeisin taisto” Vihreissä -- sosialismia ja aivopesua

 

Pieni johdanto
Moniko teistä muistaa menneisyydestä taistolaiset, Suomen kommunistipuolueen vähemmistöryhmän joiden mielestä Suomen kommunistipuolueen ideologia oli liian löysää lepsuilua ja he vaativat radikaalimpaa toimintaa ?  Taistolaiset kommunistit puolustivat Tšekkoslovakian miehitystä 1968 oikeutettuna toimena.  Leonid Brežnevin linjasta kun ei sopinut poiketa missään maassa jossa kommunistit olivat vallassa.  Valtiotieteen maisteri Kari Kaunismaa on todennut monien taistolaiskommunistien hakeutuneen armeijassa reservin upseerikoulutukseen saadakseen johtajakoulutusta mahdollisen vallankumouksen varalta.  Taistolaisilla oli laaja lehdistö josta vain yhtenä esimerkkinä Tiedonantaja. Taistolaiset olivat huomattavan aktiivisia erilaisissa järjestöjen valtausyrityksissään.  Jo taistolaisten aikana oltiin mieltyneitä sanojen merkityksen uudelleen määrittelyyn palvelemaan omia tarkoituksia.  Itse he eivät halunneet tulla kutsutuiksi ”taistolaisiksi” vaan heidän mielestään parempia nimityksiä olivat ”yhtenäisyysvoima”,”terve” tai ”luokkakantainen”.   Enimmillään taistolaisia kansanedustajia oli 13 ja oppositio säilytti asemansa eduskunnassa suhteellisen suurena vuoteen 1987.
Kuten tunnettua taistolaisten ihanne Neuvostoliitto hajosi 1985 -1991 aikana. Suomessa pitkäaikainen riitely Suomen kommunistipuolueen sisällä kärjistyi niin että taistolaiset menivät vaaleihin erillisenä ”Demokraattinen vaihtoehto” -puolueena 1987 saaden 4 paikkaa.  Kommunismi kuulosti jatkossa huonosti myyvältä sanalta aatteelle, uudet paremmin myyvät nimet, äänestäjiä paremmin houkutteleva julkisivu ja kasvojen pesu olivat tarpeen.  ”Tää on viimeinen taisto” ei ole oikein hitti tänä päivänä.

Taistolaisten viimeisin taisto –Vihreissä ja Vasemmistoliitossa
Taistolaisilla oli entuudestaan pitkä kokemus ja hyvä osaaminen poliittisessa soluttautumis- ja valtaustaktiikasta.   Neuvostoliiton hajottua taistolaisuus ei ollut kovin suosiossa mutta taistolaiset itse eivät tietenkään minnekään hävinneet. Taistolaisten mahdollisuus tehdä invaasio erilaisiin paikkoihin mietitytti joitakin ajoittain. Taistolaiselle aktiivisuudelle oli ominaista että pyrittiin sisälle vaikutusasemiin, tehtiin propagandatyötä ja kun päästiin sisälle niin junailtiin saman mielistä väkeä lisää asemiin.         
Mitä hyödyllistä vallattavaa oli sitten löydettävissä joka voisi poliittisesti palvella hyvin taistolaisia tarkoitusperiä ?  Esimerkiksi alkuaan luontoradikaalien perustama Vihreä liitto eli nykyinen Vihreät-puolue oli yksi sellainen.  Kauniit luontoarvot vetoavat äänestäjien tunteisiin vieden ajatukset luontoon pois politiikasta.  Vihreän liiton historiasta käy ilmi että perustajista ainakin Soininvaara halusi vältellä mahdollisuutta että taistolaiset valtaavat Vihreän liiton. Sen kun piti olla luontojärjestö eikä puolue.  Toisin kävi ja Vihreät ovat nykyään kaukana tuosta alkuperäisestä tilanteesta.  Historiasta näemme että  aiemmista taistolaisista poliitikoista esimerkiksi Satu Hassi tuli mukaan Vihreisiin ja vaikuttaa sieltä käsin tänä päivänäkin. Anni Sinnemäen isä samoin kuului taistolaisiin.
Jos asiaa katsotaan äänestäjien puolelta niin tutkimuksen mukaan noin 40 % entisistä taistolaisista äänestäjistä kannattaa Vihreitä mikä on huomattava luku kun näitä ex-taistolaisia on myös Vasemmistoliiton puolella.  Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vihreiden ja kommunistien eurovaaliehdokkaat (2009) olivat suurissa poliittisissa kysymyksissä miltei identtisiä puolueryhmiä. Ehdokkaat suhtautuivat kriittisesti markkinatalouteen ja olivat toistensa kopioita ja kaikkein puhdasoppisimpia suhtautumisessaan ympäristökysymyksiin, talouskasvuun ja markkinatalouteen. Taistolaisten kommunistien  radikalismi elää  edelleen Vihreissä samoin kuin sen radikaaliksi tunnetussa nuorisojärjestössä (ViNo).  Vihreät eivät ole kauhean mieluusti puhuneet sijainnistaan poliittisella akselilla.   Oletettavasti epäsuotuisana pidettyä tietoa sijainnista vasemmalla haluttiin hämärtää ja vältellä mielikuvaa  ”Vihreiden kommunistien” olemassaolosta  väittämällä ”emme ole oikealla eikä vasemmalla vaan edellä”.  Pyrittiin käyttämään jonkinlaista pystyakselia puheen kääntämiseksi muualle.  Myöhemmin puolue on kuitenkin itse selkeästi ilmaissut olevansa sosialistinen puolue.  Punalippujen tilalla  ovat toki nyt vihreät liput ja sosialismin aatetta edistetään mutta piilotellummin, luontoteemojen takaa.
Moni suomalainen ajattelee tekevänsä hyvän työn ja tukevansa vain luontoarvoja äänestäessään Vihreitä.  Huomaamatta äänestäjiltä jää silloin millaista aatteellista joukkoa Vihreiden julkisivun takana on.  Luontoaiheisella Vihreiden julkisivulla markkinoidaan todellisuudessa vasemmistolaista valtaa ja radikaalia, käytännöstä etääntynyttä aatemaailmaa jolla pyritään repimään sekä perinteiset arvot että hyväksi tunnetut asiatkin matalaksi.  Samaan aivopesutyöhön osallistuvat monet Vihreitä lähellä olevat järjestöt joilla myös on rahaa ja kapasiteettia tuohon.  Peittelemätön vihamielisyys kristillisyyttä ja perinteitä kohtaan ei ole harvinaista tämän itseään liberaaliksi kutsuvan joukon ja sille läheisten järjestöjen keskuudessa.  Jokainen voi arvioida itse lukeeko heidät Vihreiksi kommunisteiksi vai Vihreiksi sosialisteiksi.

Taistolaisten tavat säilyneet
Taistolaiset olivat aikoinaan tehokkaita propagandanikkareita.  Sanojen merkityksiä voitiin säätää tilanteen mukaan, totuutta voitiin ”venyttää” tai jopa valehdella asia kokonaan jos se oli aatteen läpiajamiseksi tai vastustajien vaientamiseksi tarpeellista.  Halu aikoinaan tulla kutsutuksi ”yhtenäisyysvoimaksi” on ehkä jotenkin kuvaavaa taistolaisten halulle antaa sanoille uusia merkityksiä.
Vihreissä tuo taistolaisperinne näyttää säilyneen.  Sanojen merkityksiä venytetään tilanteen mukaan.  Vihreät itse kertoivat puheenjohtajansa suulla olevansa liberaaleja sosialisteja.  Puolueen sisältämä taistolainen kommunistiperinne asemoisi heidät puoluekartalla jonnekin vasemmistoliiton lähistölle. Olettaa voinee että he eivät halua tuoda esiin osuuttaan tämän päivän taistolaiseen kommunistiperinteeseen kun kommunismin maine ei mahdollisesti ole kovin korkeassa huudossa äänestäjien keskuudessa, puhumattakaan radikaalikommunisteista eli taistolaisista.  Vihreä lippu myy paremmin kuin punalippu.   ”Liberaali” -sanan käyttöä voisi samoin selittää ajatus taistolaisen osuuden piilottamisesta näkymättömiin.   Yleensä vasemmalla oltaessa ”liberaali” viittaa oikealle ja oikealla oltaessa se viittaa vasemmalle.  Jos ajattelemme taistolaisia niin ”liberaalikommunisti” ei oikein kuvaa asiantilaa vaan kyseessä on ”radikaalikommunisti”.  Eduskunnassa Vihreät istuvat demareiden oikealla puolella, tuntunee väärältä puolelta.

Suomi Vihreiden sosialismin mallimaaksi ?
Käsitteenä liberalismi toimii Vihreiden hyväksi jos he onnistuvat sitä kylvämään muihin.  Tuolla voidaan heikentää muiden vastustuskykyä ja moraalia Vihreiden propagandaa vastaan.  Kykyä aktiiviseen propagandatuotantoon Vihreillä varmasti löytyy. Puolestaan kyky saada propagandaa läpi ei riipu vain siitä kuka median omistaa, YLE esimerkiksi on yhteisesti omistettu.  Ratkaisevaa on epätasapainoinen tilanne jossa toimittajakunta on  laajasti Vihreiden kannattajia tai heidän myötäilijöitä, julkaisuintoa ja kapasiteettia löytyy Vihreiden näkemyksille. Puolestaan Vihreille epämieluisten uutisten pois jättäminen on liiankin helppoa tai uutista ”hienosäädetään” haluttuun suuntaan.  Vihreäsävyisen  maailmankuvan ja asenteiden tarjoaminen vuodesta toiseen saa aikaan turtumisen, ei välttämättä enää ymmärretä eikä tunnisteta että itse ollaankin toistuvasti median avustuksella tehtävän poliittisen aivopesun kohteena ja toisaalta viestintää jossa oleellisia asioita on jätetty kertomatta ei havaitse niin helposti.  Pois jätetyn tiedon perään kun harva tietää kysellä.
Vihreät ja heidän perässähiihtäjät eri puolueissa ovat laajasti asemissa suomalaisen yhteiskunnan tärkeillä paikoilla.  Osattomiksi eivät ole jääneet YLE, sanomalehdet, järjestöt ja kirkkokin.   Aina löytyy Vihreä asiantuntija antamaan lausuntoa televisioon. Kirkolliset asiat kommentoi tietysti arkkipiispa Kari Mäkinen että saadaan poliittisesti tarkoitukseen sopiva lausunto mutta ei kerrota mitään siitä että lausunto on vastakkainen kuin kirkon virallinen linja ja sellaisena antaa täysin valheellisen kuvan asioiden tilasta.   Valheellisen propagandan työntäminen kansalle toimii ammattitaitoisesti.    Aivopesu vääristelemällä todellista tilannetta toiseksi ja leimaamalla eri tavoin ajattelevia, poliittisesti epämiellyttävän tiedon sensurointi tai asian merkityksen sanailu toiseksi näkyvät toistuvasti.
Pieni lainaus toimittajia koskevasta Wiki-jutusta kertoo paljon: 'Professori Timo Vihavainen kirjoitti 21.12.2011: Kysyin tutulta toimittajalta (ei HS), miksi esim. Halla-Ahon sanomisia vääristellään aivan härskisti ja läpinäkyvästi. Hän katsoi kuin vähämielistä ja sanoi: "Se haluaa valtaa. Minä haluan ettei se sitä saa!" Taitaa olla niin, että toimittajiksi valikoituu porukkaa, joiden kunnianhimolle totuudenmukainen tiedottaminen on aivan liian vähäpätöinen tehtävä. Missiona on maailman muuttaminen. 1970-luku tulee kyllä mieleen.'
Valtamediat kaipaisivat  remonttia rehellisen, kaikkia näkemyksiä tasapuolisesti kohtelevan, journalistisen uutisoinnin saavuttamiseksi ja yksisilmäisen aivopesun vähentämiseksi.   
Yleisen moraalin rappeuttamisesta on hyötyä taistolaisen radikalismin kannalta. Vihreiden on helpompi nujertaa vastustajansa kun ”ons sillä väliä” asenne saadaan levitettyä.  Syy propagandalle voidaan kaunistella monin tavoin, puhutaan vaikkapa tarpeesta ”valistaa kansaa” jonka avulla työnnetäänkin sitten omaa propagandaa.  Sinut leimataan vanhanaikaisiksi, rasistisiksi, takapajuisiksi, jotain-fobisiksi, jne. jos et halukaan tätä ”valistusta” tai olet jostain eri mieltä.  Tai vaaditaan ”suvaitsevaisuutta” sinulta mutta käydään itse hyökkääväksi jos et olekaan samaa mieltä heidän kanssaan.  Tuon käytöksen edustajat tunnetaan usein nimellä ”suvakit”.   


Sanojen ja käsitteiden uudelleenmäärittely
Tämän päivän taistolaiset / suvakit pyrkivät antamaan sanoille usein poikkeavia merkityksiä ja liittämään niihin haluamiaan mielikuvia.  Uusi merkitys syntyy joskus myös heidän käytöksensä perusteella.

Suvaitsevaisuus=siedä minun vaatimukset mutta minä en kyllä siedä erimielisyyttä sinulta 

Tasa-arvo=minun pitää saada professorin virka, opintoja ei ole mutta olemme molemmat ihmisiä  

Valistus=vilpitön halu syöttää omaa propagandaa

Edistyksellisyys=vain suvakkien edustamaa aatetta saa kutsua edistyksellisyydeksi

Rasisti=olet eri mieltä suvakin kanssa

Rotuerottelija=olet eri mieltä suvakin kanssa erittäin hyvästä syystä

Takapajuinen/taantumuksellinen=et suostu kommunistiksi


Joistakin ilmauksista mieltää mikä porukka on sanojen takana.   ”Sukupuolisensitiivinen toiminta” tuo mieleen heti  Vihreiden poliittista työtä tekevän järjestön toiminnan joka kohdistuu lapsiin tai nuoriin.
Monille tutuille käsitteille ja ryhmittymille pyritään syöttämään negatiivisia merkityksiä ja eräitä ryhmiä pyritään marginalisoimaan ja halventamaan.  Suvakkien tavoitteiden mukaista on yrittää järjestelmällisesti aivopestä ihmisiä ajattelemaan esimerkiksi että konservatiivisuus on epämuodikasta, haitallista, rasistista, edistyksen vastaista tai mitä hyvänsä negatiivista.  Konservatiivisuuden määritelmällinen olemus on kuitenkin että asioita sekä tehdään että kehitetään kokemusperäisesti hyväksi ja varmaksi tunnettujen periaatteiden mukaisesti. Ei minään radikaalina yhteiskuntakokeiluna joka edustaa puolestaan taistolaista radikaalisuuntausta.  Konservatiivisuus on kokemukseen perustuvaa järkevää varovaisuutta.  Se ei tarkoita pienimmässäkään määrin edistyksen pysähtymistä kuten taistolaisesti pyritään usein väittämään vaan etenemistä kertyneen kokemuksen tuoman viisauden kautta.  Osansa poliittisesta herjauskampanjasta on saanut kristillisyys joka suurelle valtaosalle meistä on kaunis ja tavallinen elämään kuuluva asia ainakin ristiäisten, rippikoulun, häiden, hautajaisten ja Joulun vieton kautta.

Puoluekartan rikkinäisyys
Ennen oli jossain määrin selvää että jos äänestit kokoomuslaista niin sait aatteeltaan kokoomuslaisen tai demaria niin sait aatteeltaan demarin.  Nykyään tuo asiantila ei ole lainkaan selviö, usein pikemminkin päinvastoin.  Vihreys ja ”suvakkius”  kukkii hieman siellä täällä mutta asia kuitataan usein sillä että ”ollaan nyt vain liberaaleja” ja ”onks sillä nyt väliä ?”   Toisaalta jo yksi liberaali/vihreä/tms. toisen mielinen neuvonantaja puolueessa pystyy tekemään tärkeällä paikalla hallaa ohjailemalla päätöksiä omaan suuntaansa.
Kokoomuksen rikkonaisuus ja epävarmuus olisi saattanut pysyä pitkään piilossa ilman Vihreiden lempilasta, sukupuolineutraalia avioliittolakia.  Tapahtumilla on yksi hyvä puoli myöhemmän tarkastelun kannalta: Esiin tuli ketkä ovat herkkiä Vihreiden propagandalle ja toisaalta kenellä on selkärankaa kestää rankkaakin pommitusta Vihreiden suunnalta.  Tiedän että monelle Kokoomusta kannattaneelle äänestäjälle oli valtaisa järkytys nähdä puolueen johtajan Alexander Stubbin sortuvan Vihreiden propagandaan.   Olisiko kukaan aiempi vanhemman polven Kokoomusjohtaja voinut eläissään kuvitella että joku tulevan polven johtaja voisi taipua taistolaiskommareiden yhdeksi nykykodiksi katsottavan Vihreiden esittämien vaatimusten edessä ja alkaa vielä sen lisäksi heidän propagandansa myyntimieheksi eduskunnan edessä ?        
Tilanne jonka monet kokivat hävettäväksi ryömimiseksi Vihreiden vaatimusten edessä ja puolueen omien arvojen pettämisenä, toi vaalitappion Kokoomukselle.  Vielä rankemmin vaaleissa kävi SDP: lle jossa kansanedustajat olivat Kokoomustakin monilukuisemmin harhautuneet Vihreiden mutta myös feminismin mukaan.   Kansa pakeni perinteitä väheksyviä huteria puolueita keskelle.   
On kuulunut eri paikoista ääniä että Suomessa ei ole enää yhtään kunnolla konservatiivista puoluetta.  Aika näyttää ottaako Kokoomus paikkansa sellaisena, jaetaanko kakku uudestaan keskelle päin  vai tuleeko joku uusi puolue paikkaamaan tuon aukon yksinään.  Sen verran asiasta on havaintoa että näemme vielä uusia puolueita syntyvän oikealle.

 

Viitteitä:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Taistolaisuus
https://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ekkoslovakian_miehitys_1968
http://liberalismi.net/wiki/Vihre%C3%A4_liitto
http://liberalismi.net/wiki/Toimittajat
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40968/Gradu_Mentula.pdf....

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän reijokallinen kuva
Reijo Kallinen

"Sen verran asiasta on havaintoa että näemme vielä uusia puolueita syntyvän oikealle."
Arto Jaaskelaisen kirjoitus oli mitä mainiointa luettavaa. Minusta se oli kuitenkin liian lyhyt. Voinetko täsmentää? Ettei totuus unhoitu.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kallinen, ettei totuus unohtuisi, niin Leninhän käski liittoutumaan vaikka Saatanan kanssa, kun se vain palvelee kommunismin asiaa.

Tapani Lahnakoski

Erinomainen kirjoitus! Olen itsekin samaan suuntaan kirjoitellut, en kyllä noin pitkiä jaksanut.

Satu Hassin kurssikaverina Otaniemestä, hänen juttujaan olen seurannut, harhaanjohtaminen on jatkuvaa toimintaa.

Paitsi toimittajan ammatti, myös opettajuus on vihreiden keino ajaa propagandaansa herkille ihmisille. Ihan sama periaate oli taistolaisilla.

Tämä näkyy tämänkin blogiston kirjoittajissa.

Vesa Leinonen

Mielenkiintoinen kirjoitus, omituinen kansojen heimo magneetti se oli, mikä veti NL kohti Eurooppa niin vahvalla tavalla? Ja samaan aikaa täällä se sama heimo magneetti veti Suomalaisia kohti itään? Melkein sama ilmiö kuin näkymätön planeetta avaruudessa.

"Kokoomuksen rikkonaisuus ja epävarmuus olisi saattanut pysyä pitkään piilossa ilman Vihreiden lempilasta, sukupuolineutraalia avioliittolakia".

"Tapahtumilla on yksi hyvä puoli myöhemmän tarkastelun kannalta: Esiin tuli ketkä ovat herkkiä Vihreiden propagandalle ja toisaalta kenellä on selkärankaa kestää rankkaakin pommitusta Vihreiden suunnalta".

"Tiedän että monelle Kokoomusta kannattaneelle äänestäjälle oli valtaisa järkytys nähdä puolueen johtajan Alexander Stubbin sortuvan Vihreiden propagandaan".

"Olisiko kukaan aiempi vanhemman polven Kokoomusjohtaja voinut eläissään kuvitella että joku tulevan polven johtaja voisi taipua taistolaiskommareiden yhdeksi nykykodiksi katsottavan Vihreiden esittämien vaatimusten edessä ja alkaa vielä sen lisäksi heidän propagandansa myyntimieheksi eduskunnan edessä?"

"Tilanne jonka monet kokivat hävettäväksi ryömimiseksi Vihreiden vaatimusten edessä ja puolueen omien arvojen pettämisenä, toi vaalitappion Kokoomukselle".

"Vielä rankemmin vaaleissa kävi SDP: lle jossa kansanedustajat olivat Kokoomustakin monilukuisemmin harhautuneet Vihreiden mutta myös feminismin mukaan".

"Kansa pakeni perinteitä väheksyviä huteria puolueita keskelle.
On kuulunut eri paikoista ääniä että Suomessa ei ole enää yhtään kunnolla konservatiivista puoluetta".

Risto Laine

Olen elännyt tuota nk. kekkosslovakian aikakautta, joten erittäin tuttua on kyllä taistolaisten metkut. Ja Vihreitä olen aina pitänyt "punanuttuna" Vihreä päältä ja sisältä punainen.

Kuin paita ja peppu.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuvat-...

P.s Kiitos todella erinomaisesta kirjoituksesta.

Käyttäjän markolilja kuva
Marko Lilja

Viime presidentivaaleissa hesari ym. vihreä lehdistö hehkutti haavistoa eikä hänen synkkää menneisyyttään haluttu muistella.

Haavisto on äärisosialisti, kunnon taistolainen joka halusi valtiollistaa yksityisten maat ja metsät "luonnonsuojelun" nojalla.

Hän taisteli aikoinaan hallituksessa erästä sauli niinsistöä vastaan, jolle yksityinen omistajuus on pyhää.

Hassille ja haavistolle vihreys on vain väylä sosialismiin. Kun punainen vallankumous ei onnistunut yritetään samoja pakkososialisoinnin keinoja vihreällä vallankumouksella.

Tapani Lahnakoski

Vihreät on kuin raaka tomaatti, se on pieni ja vihreä, mutta haluasi olla suuri ja punainen.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Lilja, vaikka en äänestänyt kumpakaan viime pressavaalissa, en Niinistö enkä Haavistoa niin Haavistosta et kyllä äärisosialistia saa tekemälläkään.

Tapani Lahnakoski

Niin, ei tainnut Haavisto taistolainen olla. Hän on kyllä kertonut taistolaisista ystävistään, jotka menivät inttiin ja pyrkivät jopa RUK:iin, jotta olisivat valmiina taisteluun, kun vallankumous alkaa.

Pekka itse oli sivari.

Käyttäjän reijokallinen kuva
Reijo Kallinen

Minusta olisi kuitenkin sympaattista, että blogisti jaksaisi jeremiadiensa kirjoittamista. Niin analyyttista, että heikkopäisempiä hirvittäisi. Anna palaa Arto!

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kallinen, kommunismi ei ole nyt suoraan muodissa maasamme, mutta jos kuitenkin itu säilyy vihreissä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Kulttuurimarxismin tärkein työväline on poliittinen korrektius. Se on osa tätä repressiivistä toleranssia (tukahduttavaa suvaitsevaisuutta)" (Takkirauta)

Eli kokoomus sekä tietenkin rkp ovatkin todellisuudessa kommunistisia puolueita? Merkel tähän kyllä sopii kuin kala lammikkoon.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Oliko tässä tarkoituksellisesti ensin käytetty wikipedialähteitä ja sitten perään liberaaliwikilähteitä, jotta saataisiin jälkimmäisistä jotenkin millään tavalla uskottava?

Eipä siinä ihan hauskaa luettavaahan tämä oli. Sellaista paranoidia yhdistelyä ja yleistämistä, jota usein näkee, mutta puettuna kivan muka-analyyttiseen kaapuun. Olihan mukana kaikki kliseet taistolaisuudesta suvakkeihin, mutta olisi kaivannut jotain uutta.

Mikä olisi se seuraava uusi ja omaperäinen asia, josta vihreitä voisi haukkua? Nää kaikki on nyt jo niin nähty :)

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

"11. Turvapaikanhakijat eivät lisää rikollisuutta tai levottomuuksia

Turvapaikanhakijoiden ei ole todettu lisäävän rikollisuutta tai muita ongelmia. Myöskään vastaanottokeskusten lähiseutujen turvattomuus ei ole lisääntynyt. Turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen panostetaan ja heille opetetaan suomalaista kulttuuria ja arkea."

Vihreät lokakuussa 2015 julkilausumassaan "11 faktaa pakolaiskriisistä ja turvapaikanhakijoista". Nykyisin tämä kohta on jostain syystä poistettu ja julkilausumankin nimi on "10 faktaa pakolaiskriisistä ja turvapaikanhakijoista". Tässähän vihreät noudattavat hyväksi havaittua linjaa eli mikäli jäät kiinni paskanpuhumisesta, niin älä tunnusta virhettäsi, vaan yksinkertaisesti deletoi sanomasi ja toivo, ettei kukaan huomaa.

Tapani Lahnakoski

Vihreä kerma noudattaa edelleen Satu Hassin tuomaa kusetuskulttuuria. Ihan sama mitä nämä vihreät täällä yrittävät muuta väittää.

Kiinan tuulimyllyrakentaminen ja Saksan energiakäänne ovat hienoja asioita, joita Suomen pitäisi noudattaa, vaikka me olemme melkoisen harppauksen noita maita edellä uusiutuvan energian alueella ja sähköntuotantomme kaikilla mittareilla puhtaampaa kuin em. maiden.

Kaiken huippuna vihreästä kusetuksesta on (jo pariin kertaan mainitsemani)Ville Niinistön huoli hänen kaveriensa kärsimyksistä Manilassa tulvariskin kasvamisen myötä, mikä on meidän syymme, mutta filippiiniläisten ei.

Pitää kyllä paikkansa, että tulvariski on Manilassa merkittävästi kasvanut, kun rannikko on romahtanut mereen n. 80 cm 60-luvulta. Ei siis ole sielläkään kyse merenpinnan nousun nopeutumisesta. Sen voi havaita katsomalla tilannetta läheisillä mittauspaikoilla. Tosin pitkäaikaisia mittaussarjoja sielläpäin on vähän. Paras esimerkki löytyy Läheiseltä Kiinan rannikolta, XIAMEN:n mittarista:

http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/727.php

Suuren vaihtelun keskeltä on vaikea mitään trendiä edes nähdä, mutta jos vaikka olisi merenpinta noussut 50 mm 60 vuodessa, niin hyvä on.

Tulivuorisaarilla tunnetusti tapahtuu maanpinnalle kaikenlaista, etupäässä sen laskua.

Villen logiikan mukaan satamiljoonainen Filippiinien kansa ei ole vaikuttanut mitään ilmastoon, mutta me suomalaiset olemme. Hän ei muka tiedä sitäkään, että Filippiinien vuoristometsät on raiskattu ja öisin kuuluu iloinen moottorisahojen laulu jopa suojelualueilta.

Pekka Heliste

Wikipedia kertoo hyvin liikkeen kuihtumisen. Mitään todisteita liikkeen uudesta noususta ei ole ,Vihreätkin ovat pikkupuolue, ei siitä ole Suomen valloittajaksi.Enemmänkin on käynyt niin, että kommunistit ovat lähentyneet vihreitä kuin vihreät kommunisteja .Hassi on vain muinaisjäänne muut taistolaiste ovat jo eläkkeellä ja mullan alla

https://fi.wikipedia.org/wiki/Taistolaisuus

"Taistolaisuuden viehätys alkoi vahvasti haihtua 1970-luvun loppupuolella ja opposition kannatuksen lasku näkyi niin SKDL:ssa kuin yleensäkin.

SKP:n enemmistö kyllästyi yhä enemmän kapinoivaan oppositioon ja koko opposition erottamista kannattanut ryhmä sai taistolaisilta nimen "kirveslinja".

Samanaikaisesti niin sanottu kolmaslinjalaisuus pyrki etsimään uudenlaisia näkökulmia puolueen tilanteeseen.

Opiskelijoiden keskuudessa aiemmin vahva taistolainen liike kuihtui nopeasti 1980-luvun alussa. Suomalaiset kyllästyivät yleisemminkin puoluepolitiikkaan ja haettiin eroa 1970-luvun "ylipolitisoitumiseen".

Ensimmäinen osoitus enemmistöläisten kärsivällisyyden loppumisesta oli SKDL:n eduskuntaryhmän päätös erottaa kaikki oppositioon kuuluneet kansanedustajat ryhmästään 12. marraskuuta 1981. Oppositio erotettiin SKP:sta 20. edustajakokouksen (1984) jälkeen.

Ylimääräiset edustajakokoukset (1985 & 1986) virallistivat erottamiset, mutta erotetut takertuivat entistä voimakkaammin puolueeseen ja sen symboleihin.

Oppositio piti keväällä 1986 SKP:n järjestöjen edustajakokouksen, jonka osanottajat totesivat itsensä päätösvaltaisiksi käsittelemään SKP:n asioita.[13] Viikkoa ennen SKP:n 21. edustajainkokousta (1987) piti oman (21.) edustajakokouksensa Suomen kommunistinen puolue (yhtenäisyys) (SKPy), jonka puheenjohtajaksi valittiin Taisto Sinisalo. 12. huhtikuuta 1986 Vaalipuolueeksi perustettiin Demokraattinen vaihtoehto (1986–1990), joka sai 1987 eduskuntavaaleissa 4,2 % (122 181) äänistä ja 4 kansanedustajaa.

Demokraattinen Vaihtoehto osallistui vuoden 1988 presidentinvaaliin asettamalla ehdokkaakseen SKPy:n puheenjohtajana syksystä 1986 toimineen Jouko Kajanojan, joka sai 56 528 ääntä (1,9 %).

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Toivottavasti Raahenkaupungin eläkkeellä oleva sosiaalijotaja Viljo Lehmusketo kirjoittaa muistelmansa, sillä hänen ansiostaan taistolaiset SKDL;sa nujerrettiin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Tuo Takkiraudan bloki antaa yhden uuden ulottuvuuden ihmeelle mikä vain Suomessa on mahdollista, vasemmisto ja oikeisto pystyvät muodostamaan win-win hallituksia koska aina yksi iso puolue on oppositiossa kasvamassa ja odottamassa vuoroaan jatkaa samaa politiikkaa mihin edellinen hallitus lopetti. Varmaa on ettei tällaista yhteiskuntaa tuhoavaa politiikkaa voisi muussa ns. länsimaassa toteuttaa, Suomessa hallituksen media pitää aina hallituksen puolta.

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Vihreät ovat pikkuporvareita, puolue on porvaripuolue.

Arto Jääskeläinen, vieraile nettisivuillamme ja saat tietoa kommunisteista, niistä todellisista.

Katso http://www.ktpkom.fi/

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Lintunen, eikös niitä meilläkin ole useampaakin virallista sorttia ?

Arto Jaaskelainen

Rauno Lintunen, kiitos linkistä, vilkaisin nopeasti. Luen tarkemmin mielenkiinnolla kun ehdin erityisesti ne historiaa koskevat kohdat sieltä yhtenäisyys-teeman alta.
Näytätte reilusti väriä ettekä piileskele toisen värin takana kuten Vihreät, hyvä.
Omalla silmälläni pika-arviona ryhmällä KTP, Vihreät ja Vasemmistoliitto on samankaltainen kannattajakunta painotuseroin mutta tutkin lisää kun ehdin.

--------------------------------

... Edit 4.2.2016--jatkoa:
Luin yhtenäisyys-juttunne, teksti hieman rikki parista kohdasta (vaatisi oikolukua).

Luokittelette kommunistit historiatekstissänne tänä päivänä kolmeen ryhmään:
1) Alkuperäiset/terveet
2) Välimaastoon jäävät "keskustalaiset" (keskusta ei tarkoita Keskustapuoluetta !)
3) Oikeistolaiset tai "porvarit"

KTP (Kommunistinen Työväenpuolue) edustaa ensimmäistä, muut menevät tuohon kakkos/kolmosryhmään.

Historiastanne käy ilmi toistuvasti riitaisuus ja eristyspyrkimykset ryhmissä.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Ainakin Helsingin kauppiksessa julkaistiin jo 1970-luvun alussa poliittinen sanakirja. Se auttoi ymmärtämään taistolaisten propagandaa, jossa sanojen merkityksiä käsiteltiin, sanoisinko melko luovasti. Pysähtyneisyyden ajan Moskova uusstalinisteineen ja kotiryssäjärjestelmämme oli tietenkin tuon hupaisan poliittisen esperanton lähde.

Täytynee joskus kirjoittaa tästä "yleisdemokraattien" kielestä blogi. ;-))

Toimituksen poiminnat